top of page

Dochter van een narcistische moeder

Er zijn veel verhalen over onbreekbare verbintenissen tussen moeder en dochter. Die liefdevolle en vriendschappelijke band die veel moeders en dochters er jarenlang op nahouden, zijn voor sommige dochters van narcistische moeder een onwerkelijke gedachte.


WAT IS EEN NARCISTISCHE MOEDER?

Een narcistische moeder is een vrouw die haar eigen behoeften en verlangens boven die van haar kinderen of partner stelt. Ze is vaak egocentrisch, controlerend en manipulatief, en gelooft dat haar eigen behoeften altijd op de eerste plaats moeten komen. Narcistische moeders kunnen een diepgaand schadelijk effect hebben op de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.

De narcistische moeder is vaak veeleisend en verwacht perfectie van haar kinderen in elk aspect van hun leven. Van het kind wordt verwacht dat het zowel academisch als sociaal op een uitzonderlijk hoog niveau presteert. Elk falen om aan de verwachtingen van hun narcistische moeder te voldoen zal ertoe leiden dat het kind kritiek of zelfs straffen krijgt. Dit soort gedrag kan leiden tot gevoelens van waardeloosheid en een laag gevoel van eigenwaarde bij het kind, omdat het worstelt om aan de onmogelijke normen van zijn ouder te voldoen.

OP DE ACHTERGROND

Het kind leert ook dat het moet streven naar perfectie om goedkeuring te krijgen van zijn narcistische ouder. Ze moeten zichzelf presenteren als perfecte wezens die geen kwaad kunnen doen; alle fouten die het kind maakt worden door de narcistische ouder gezien als een schande, die hen daar vaak voor zal straffen. Daardoor groeien deze kinderen op met het geloof dat ze nooit goed genoeg zijn, wat invloed heeft op hoe ze zichzelf zien en hun hele leven met anderen omgaan.

Het kind leert van jongs af aan dat het op de achtergrond moet blijven om geen schijnwerpers van zijn moeder te stelen; het moet naar de achtergrond verdwijnen om haar prestaties of successen niet te overtreffen. Dit gevoel van ontoereikendheid kan hen tot ver in hun volwassenheid bijblijven, waardoor ze door hun gebrek aan vertrouwen in zichzelf moeite hebben met het aangaan van betekenisvolle relaties of het maken van carrièresuccessen.

DE DOCHTER VAN EEN NARCISTISCHE MOEDER

Voor een dochter is een stabiele en liefdevolle moeder van levensbelang. Een moeder is in de meeste gevallen een voorbeeldfiguur voor dochters, waarbij de gedragingen van de moeder geïmiteerd wordt door de dochter.

Wanneer een moeder niet de moeder kan zijn door haar narcistische karakter, kan dit voor een dochter grote impact hebben. Naast het gemis van een liefdevolle, stabiele en zorgzame moeder, mist zij ook nog een voorbeeldrol waarvan zij kan leren.

Een narcistische moeder heeft vaak de regie over het leven van haar dochter, omdat een narcistische moeder haar dochter als verlengstuk van haarzelf ziet. Het wil ook vaak voorkomen dat de narcistische moeder haar wensen, verlangens en ongenoegen projecteert op haar dochter, omdat de narcistische moeder er niet in is geslaagd om het in haar leven werkelijkheid te maken.

JALOEZIE PROJECTEREN

Een dochter van een narcistische moeder ontvangt onterecht kritiek over haar uiterlijk, kleding, partnerkeuze, keuze van baan, woning, leven, ect. Deze kritiek ontstaat, doordat het keuzes zijn die de dochter maakt en niet de narcistische moeder. Dat dit niet de keuzes zijn waar de narcistische moeder achterstaat, zal zij constant duidelijk maken door haar dochter erop te wijzen.

De kritische uitingen komen vaak voor uit jaloezie. De jaloezie van een narcistische moeder is gebaseerd op het niet hebben wat zij graag zou willen en hoe zij haar leven had gezien.

Een narcistische moeder is niet alleen jaloers op haar dochter, maar op elke vrouw die beter presteert dan dat de narcistische moeder ooit heeft gedaan. Dit heeft de narcistische moeder zelf ontwikkeld, doordat zij gefrustreerde, ongelukkige en zelf hatende gevoelens heeft richting haarzelf. Deze gevoelens probeert een narcistische moeder te maskeren door de energie, ambitie en talenten van haar dochter te gebruiken. Het ongenoegen dat een narcistische moeder heeft richting haarzelf zit zodanig diepgeworteld dat geen enkele vorm van ondersteuning vanuit de dochter de narcistische moeder kan helpen.

CONTACT VERBREKEN MET NARCISTISCHE MOEDER

Het verbreken van het contact met een narcistische moeder kan een moeilijke beslissing zijn, maar het is ook een belangrijke stap om te nemen om voor zichzelf te zorgen. Het is een manier voor de dochter om zich te bevrijden van de controle van de narcistische moeder en haar eigen identiteit terug te krijgen.

In veel gevallen ontstaat er zodanige frictie, stress en frustratie dat de dochter besluit om het contact met de narcistische moeder te verbreken. Het verbreken is vaak de stap die genomen, nadat de dochter inziet dat de narcistische moeder niet zal veranderen. De hoop op verandering zal moeten worden opgegeven, omdat de kans dat een narcistische moeder zal veranderen nihil is.

CONSEQUENTIES CONTACT VERBREKEN

Het contact verbreken met een narcistische moeder gaat niet zonder consequenties.
Het kan zijn dat na het contact verbreken de narcistische moeder een charmeoffensief start om haar dochter terug te krijgen. De narcistische moeder kan stakkerig, vervelend en soms zelf agressief worden.

Er bestaat ook nog een kans dat de narcistische moeder niets meer van zich laat horen, waardoor de dochter misschien aan zichzelf begint te twijfelen. Echter, het contact verbreken met een narcistische moeder gaat nooit zonder slag of stoot.

Er komt een periode van oplichting, verdriet, frustratie en rouw, waarbij het besef komt dat je nooit van je narcistische moeder de moeder kunt maken die je zo graag had gewild.

241 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page