top of page

Narcistische ouders en Bitterheidsstoornis.

Onlangs zag ik een documentaire, waarin een psycholoog vertelde over de term 'Bitterheidsstoornis'. De uitleg van deze psychologe over de Bitterheidsstoornis kwam uit op een psychische aandoening vanuit verbittering door een traumatische ervaring van een knagend gevoel van verongelijktheid. In deze blog ga ik verder in op de 'Bitterheidsstoornis' en hoe dit impact kan hebben op het handelen van een narcistische ouder en de schade die het heeft op het kind van een narcistische ouder.


WAT IS BITTERHEIDSSTOORNIS?

Wanneer er jou onrecht wordt aangedaan en je reageert of handelt vanuit emoties, spreken wij van Bitterheidsstoornis. De gebeurtenis wordt ervaren als oneerlijk of onrechtvaardig, als een belediging of vernedering, en zijn in strijd met jouw waarden of overtuigingen.

Boosheid en verdriet is daarbij de overheersende emotionele reactie. Er is sprake van verbittering wat verwijst naar een langdurige psychologische gevoel van schaamte of falen. Mensen ervaren gevoelens van oneerlijkheid en hulpeloosheid, met tegelijkertijd een gevoel van terug willen vechten en het nemen van wraak.


NARCISTISCHE OUDERS EN BITTERHEIDSSTOONIS

Narcistische ouders handelen over het algemeen uit wraak. Zij zijn in de meeste gevallen in hun kindertijd, net als de huidige generatie kinderen van narcistische ouders, fysiek of psychisch mishandeld. Door gebrek aan affectie in de kindertijd ontwikkelen narcistische ouders de wortels die in de toekomst uitgroeien tot verbittering.

Deze traumatische ervaring zorgt ervoor dat narcistische ouders lijden aan Bitterheidsstoornis en een groot gevoel van wraak met zich meedragen. Het gevel van onrecht dat de narcistische ouder heeft kan een heel leven worden meegedragen. Narcistische ouders kunnen het verleden niet loslaten en een fijne toekomst voor zichzelf creëren.

BITTERHEIDSSTOONIS EN PROJECTIE

Doordat narcistische ouders het verleden niet kunnen loslaten, creëren zij de gedachte dat er wraak genomen dient te worden voor het onrecht dat hun is aangedaan. Wraak wordt vaak genomen op de mensen die dichtbij hun staan en gemakkelijk te manipuleren zijn. In de meeste gevallen zijn dit de kinderen. Een narcistische ouder projecteert hun eigen ongenoegen en tekortkomingen op het kind, om zodoende het gevoel dat zij hebben richting de wereld, te rechtvaardigen.

Omdat verbittering wordt gezien als giftig gedrag kan het voorkomen dat het kind van de narcistische ouder het gedrag van de narcistische ouder overneemt. Deze verbittering ontstaat ook weer vanuit het onrecht dat het kind is aangedaan door de narcistische ouder.


BITTERHEIDSSTOORNIS EN DEPRESSIE

Wanneer iemand eenmaal verbitterd is, is het moeilijk om de keten te verbreken. Trauma's die zijn ontstaan vanuit de kindertijd moeten worden aangepakt. Wanneer dit niet gebeurd kan deze trauma effect hebben op de toekomst. Daarnaast kan een trauma van generatie op generatie worden doorgegeven. Verbitterde mensen hebben een hele diepe onderliggend verdriet. Dit verdriet wordt uitsluitend gericht op de rest van de wereld.

Bij narcistische ouders is de Bitterheidsstoornis goed zichtbaar, omdat de ouder is gestopt om verantwoordelijk te zijn voor zichzelf. Vanuit hier ontstaat parentificatie, waarbij het kind verantwoordelijk wordt gemaakt voor de volwassen taken.

DE KETEN VAN VERBITTERING DOORBREKEN

Wanneer je merkt dat iemand lijdt aan Bitterheidsstoornis is het belangrijk om een deskundige te raadplegen. Verbittering verdwijnt niet uit zichzelf, maar door stapsgewijs te werken aan de onderliggende trauma's. De gewoontes, teleurstellingen en de kijk om de wereld dient verandert te worden, om zodoende de keten te verbreken.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page