top of page
Kind van een Narcist - Privacy Policy.jpg

Jouw privacy

Privacy Policy

Jouw privacy is een belangrijk gegeven en zo zal deze ook behandeld worden. Wil jij weten wat er gedaan wordt om jouw privacy te beschermen? Dat lees je hier.

Artikel 1. Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk Kind van een Narcist, als jouw coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn.

 

Praktijk Kind van een Narcist doet haar best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke- en coachingsgegevens,

  • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heeft Praktijk Kind van een Narcist als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Praktijk Kind van een Narcist hanteert wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Praktijk Kind van een Narcist een factuur kan opstellen.

Als Praktijk Kind van een Narcist vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal jij eerst geïnformeerd worden en expliciet om jouw toestemming gevraagd worden.

Artikel 2. Bewaartermijn

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

Artikel 3. Gegevens factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door jou als coachee worden afgegeven. De gegevens bevatten de volgende informatie:

  • Jouw naam, adres en woonplaats

  • Jouw geboortedatum

  • De datum van de behandeling

  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Spreekuur, traject of bijeenkomst'.

  • De kosten van het consult

Artikel 4. Gegevens forum

4.1 De gegevens die worden vastgelegd voor het gebruik van de forum, zullen alleen worden gebruik ter registratie en weer verwijderd worden, zodra het account gedeactiveerd. Binnen onze forumregels wordt ook expliciet benadrukt geen persoonlijke gegevens te delen op de forum.

4.2 Zodra er persoonlijke gegevens worden gedeeld op de forum, zal de topic worden verwijderd en de deler van gegevens zal een waarschuwing ontvangen. Bij een tweede keer van persoonlijk gegevens door de deler, zal de deler verwijderd worden van de forum.

bottom of page