top of page

Narcistische vader of moeder: ben jij een kind van een narcist?

Het hebben van een narcistische vader of moeder komt vaker voor dan men denkt. Dit heeft te maken met de onbekendheid dat narcisme met zich meebrengt. Maar wat is een narcistische vader of moeder precies en hoe kun jij ze als kind, familielid of buitenstaande herkennen?


De eerste kenmerken van een narcistische ouder

Iedereen heeft weleens onenigheid met zijn of haar vader en/of moeder, maar voor een kind van een narcistische vader of moeder liggen de verhouding anders dan gedacht wordt. Bij een narcistische vader of moeder is er sprake van weinig liefde, affectie of toewijding. De interesse of genegenheid vanuit narcistische ouders richting de kinderen is ver te zoeken en kinderen merken deze afkeer vanuit hun ouders al op zeer jonge leeftijd. Maar hoe komt het dan dat veel volwassen kinderen van narcistische ouders pas op latere leeftijd achter de ware aard van hun ouder(s) komen?

Genegenheid zoeken bij de narcistische ouder

Het herkennen van een narcistische vader of moeder kan voor een kind erg lastig zijn. De eerste signalen die een kind oppikt hebben te maken met de wispelturigheid en de desinteresse die een ouder heeft richting zijn of haar kind. Ze merken verschillen in de gedragingen van de ouder ten opzichte van de gedragingen die het kind ziet bij ouders van vriendjes, vriendinnetjes of klasgenootjes.

Door het manipulatieve gedrag van een narcistische vader of moeder zoekt het kind de oorzaak bij zichzelf. Het kind weet alleen nog niet dat een narcistische vader of moeder niet in staat is om die liefde en genegenheid te geven. Omdat het kind deze inschatting nog niet kan maken, zal het kind ten onrechte alles doen om aan de verwachtingen van de narcistische vader of moeder te voldoen, in de hoop een bepaalde vorm van genegenheid of liefde te ontvangen.

De twee gezichten van een narcistische vader of moeder

Buitenwereld:


Een narcistische vader of moeder komen voor de buitenwereld over als zijnde sociaal, charmant, grappig en vriendelijk. Ze hebben verschillende manieren om mensen makkelijk voor zich te winnen. Om deze reden worden zij door de buitenwereld op handen gedragen en dat is precies wat een narcist wil. Zij vinden het belangrijk om geadoreerd te worden en zullen ten alle tijde zichzelf voorzien van deze voeding door de ophemeling vanuit anderen.

Het ideale beeld van de narcist wordt gecreëerd door de verhalen die de narcist vertelt. Vaak wijdt de narcistische vader of moeder de goede prestatie van hun kind aan zichzelf, om vervolgens alle krediet op te eisen. Daarnaast verdraaien zij de werkelijkheid in hun voordeel, zodat de buitenwereld denkt te maken te hebben met een speciaal persoon.

Thuis:


Thuis is voor een narcist een veilige omgeving, waarin zij volledig zichzelf kunnen zijn. De deuren zijn gesloten en de gordijnen zijn dicht. De perfecte haven voor een narcistische vader of moeder om zichzelf te laten gelden. Thuis zullen zij niet aangesproken worden op de manier waarop zij met hun kinderen omgaan en kunnen hierdoor hun gang gaan. De manier waarop een narcistische vader of moeder achter gesloten deuren met hun kind omgaat geeft de narcistische vader of moeder een gevoel van macht. Het superieure gevoel heeft een narcistische vader of moeder nodig om zichzelf te voeden.

Het kind in twee vormen

Verlengstuk:


Een narcistische vader of moeder ziet het kind in twee verschillende vormen. Zij zien het kind als een verlengstuk van zichzelf. Dat betekent dat het kind een visitekaartje is van de narcistische vader of moeder. Om die reden wil een narcistische vader of moeder dat het kind zich op een bepaalde manier gedraagt en de narcistische vader of moeder ophemelt bij anderen .

Bedreiging:


Daarnaast ziet de narcistische vader of moeder het kind als een bedreiging voor zichzelf. De narcistische vader of moeder wil niet dat het kind boven de ouder uitstijgt. Om die reden manipuleert de narcistische vader of moeder het kind zodanig dat het kind niet tegen de ouder durft in te gaan. Zal het kind dit wel doen, dan i de kans groot dat het kind hiervoor gestraft wordt.

Hoe moet jij je als kind gedragen volgens de narcistische vader of moeder?

Daar is geen eenduidig antwoord voor. Bij een narcistische vader of moeder is het voornamelijk afhankelijk van hoe een narcistische vader of moeder zich voelt. Dat kan de ene dag A zijn en de andere dag B. Wat voor een narcistische vader of moeder vooral belangrijk is dat jij doet wat de ouder wil. Dat maakt het leven voor een kind van een narcistische vader of moeder ontzettend lastig, omdat het kind niet weet hoe hij of zij zich moet gedragen.

Niet alleen per dag, maar ook per uur kan er een verschil zijn in wat de narcistische vader of moeder van het kind verlengt. Om die reden loopt een kind constant om eieren, wat veel stress en zorgen met zich meebrengt. De voorzichtigheid van het kind wordt gecreëerd door de angst die het kind heeft om de ouder niet in woede te laten uitbarsten. De aanwezigheid van een narcistische vader of moeder drukt op de gemoedelijkheid die een thuis dient te bieden voor een kind.

De kenmerken van een narcistische vader of moeder

Een kind krijgt te maken met verschillende soorten mishandeling vanuit de narcistische vader of moeder. Een paar voorbeelden zijn als volgt:
 • Fysieke verwaarlozing

 • Emotionele verwaarlozing

 • Liegen

 • Negeren

 • Strijken met de eer van het kind

 • Beledigen

 • Fysieke mishandeling

 • Manipuleren

 • Buitensporige strenge opvoeding

 • Emotionele chantage

Resultaat van een narcistische opvoeding voor een kind

Wanneer een kind van een narcistische vader of moeder volwassen wordt en de genegenheid en liefde als kind altijd heeft moeten missen en zichzelf altijd heeft moeten beschermen voor de gevolgen van het hebben van een narcistische vader of moeder, dan kan dit zeer complexe problemen met zich meebrengt.
 • Jeugdtrauma, of complexe PTSS

 • Negatief zelfbeeld

 • Codependency

 • Onderontwikkelde identiteit

 • Niet in staat zijn onvoorwaardelijk van iemand te houden

 • Vertrouwensproblemen hebben

 • Bindingsproblemen

 • Angstklachten

 • Hebben van ongezonde relaties

 • Zelf een narcist worden.

 • Rouwproces doordat je nooit de moeder of vader zult krijgen die je verlangt.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page